7 marca 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Aktualności

Posiedzenia Zespołu KBKiS PAN ds. Obserwacji Ziemi Programu Copernicus

W dniu 28 czerwca 2013 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, przy ul. Modzelewskiego 27, w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu KBKiS PAN ds. Obserwacji Ziemi Programu Copernicus.

 

26 maja 2018

Zespół KBKiS ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Zespół KBKiS ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS został powołany przez Instytut Geodezji i Kartografii w 2013 r.. Celem powstania zespołu była potrzeba stworzenia Forum dyskusji pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego w Polsce jak również dostarczenie wiedzy eksperckiej i aktualnych informacji w obszarze danych obserwacji Ziemi oferowanych przez Program Copernicus dla sektora przemysłu i administracji w Polsce.

26 maja 2018