20 października 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Aktualności

Zespół KBKiS ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Zespół KBKiS ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS został powołany przez Instytut Geodezji i Kartografii w 2013 r.. Celem powstania zespołu była potrzeba stworzenia Forum dyskusji pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego w Polsce jak również dostarczenie wiedzy eksperckiej i aktualnych informacji w obszarze danych obserwacji Ziemi oferowanych przez Program Copernicus dla sektora przemysłu i administracji w Polsce.

26 maja 2018