20 października 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Aktualności

Dym znad Kalifornii

„Potężny dym znad Kalifornii dociera do Europy”

 

Po ostatnich niszczycielskich pożarach, które dotknęły zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, wyemitowane do atmosfery zostały ogromne ilości dymu i zanieczyszczeń, które według prognoz dotrą do Europy już w weekend.  

Usługa monitorowania atmosfery programu Copernicus (CAMS) monitoruje skalę i intensywność pożarów oraz przemieszczanie się dymu.

Porównując aktywność pożarową w USA z poprzednimi latami, była ona kilkadziesiąt razy bardziej intensywna w tym roku niż średnia w latach 2003–2019. Skala i wielkość żywiołu są na poziomie znacznie wyższym, niż w którymkolwiek z osiemnastu lat, które obejmują dane z monitoringu CAMS.

Widoczne zdjęcia satelitarne pokazują, że ogromny obszar został dotknięty ciężkim dymem uwolnionym w wyniku pożarów. CAMS wykorzystuje satelitarne obserwacje aerozoli, tlenku węgla i innych składników dymu do monitorowania i prognozowania jego ruchu w atmosferze. Dobrym wskaźnikiem grubości dymu jest optyczna głębokość aerozolu (AOD). W zachodnich Stanach Zjednoczonych zaobserwowano, że poziomy AOD osiągały wartości siedem lub więcej; aby spojrzeć na to z perspektywy, pomiar AOD jednego już wskazuje na bardzo zamglone warunki i potencjalnie słabą jakość powietrza.

Głębokość optyczna aerozolu jest miarą ilości światła słonecznego blokowanego przez cząsteczki aerozolu w atmosferze. Analizy i prognozy CAMS - które obejmują obserwacje satelitarne - są weryfikowane w oparciu o niezależne pomiary wykonane z ziemi. Te pomiary naziemne potwierdziły dokładność szacunków CAMS, a następnie zweryfikowały prognozy usługi.

CAMS monitoruje również i prognozuje tlenek węgla na różnych wysokościach w atmosferze. Daje to dobry wskaźnik jakości powietrza na poziomie gruntu, ale także pomaga monitorować przenoszenie dymu na duże odległości, co zwykle ma miejsce na większych wysokościach (zwykle około 5–10 km). Tlenek węgla (CO) to zanieczyszczenie atmosfery powstające w wyniku spalania paliw kopalnych, a także pożarów i spalania biomasy. Jego średni czas życia wynosi kilka miesięcy i dlatego dość dobrze służy do monitorowania ruchu cząsteczek na duże odległości. Codzienne prognozy CAMS pokazują, w jaki sposób CO jest rozprowadzany pomiędzy kontynentami i jak pasma dymów z pożarów są przenoszone przez przeważające wiatry.

Prognozy CAMS - wykonane przez połączenie danych satelitarnych z modelami atmosfery - przewidują, że dym ponownie zaczyna przekraczać Atlantyk i dotrze do północnej Europy jeszcze w tym tygodniu, tak jak to miało miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia.

Faktem jest, że pożary te emitują tak dużo zanieczyszczeń do atmosfery, że nadal można zobaczyć gęsty dym z odległości ponad 8000 kilometrów. Odzwierciedla to, jak niszczycielskie były one pod względem wielkości i czasu trwania.

dym

carbon

21 września 2020

Pożary tropikalnych lasów deszczowych w Amazonii

                   Pożary i wylesianie w Amazonii dramatycznie wzrosły w 2019 r. – w pierwszym roku urzędowania prezydenta Jaira Bolsonaro, a rok 2020 już okazuje się gorszy.
Pożary tropikalnych lasów deszczowych w Amazonii są normalnym zjawiskiem o tej porze roku. Jednak od pewnego czasu zauważalne jest, że znaczna część tych pożarów jest celowo wzniecana przez farmerów, którzy chcą w ten sposób powiększyć swoje pastwiska i pola uprawne. To oni coraz śmielej wypalają dżunglę, stając się tym samym w dużej mierze odpowiedzialni za pożary Amazonii
                   Jak podaje INPE -brazylijski instytut badań kosmicznych, który monitoruje sytuację za pomocą zdjęć satelitarnych, tylko od 28 maja do 10 sierpnia 2020 roku wybuchło tu 228 wielkoobszarowych pożarów. Ogień strawił las o powierzchni 128 tys. ha. Już teraz widać, że sezon wypalania Amazonii, trwający mniej więcej od początku lipca do września, będzie jeszcze tragiczniejszy w skutkach niż ubiegłoroczny.
               Od czasu objęcia urzędu przez Bolsonaro w styczniu 2019 roku jego administracja osłabiła brazylijskie agencje ochrony środowiska i starała się osłabić ograniczenia nałożone na obszary chronione i terytoria rdzenne. Według ostrożnych szacunków brazylijskiego satelitarnego systemu monitorowania DETER wylesianie wzrosło o 85 procent w ciągu pierwszego roku jego urzędowania. W drugim roku niszczenie trwa nadal. Dotychczas wykryto prawie 80 tys. ognisk pożarów, które szybko się rozprzestrzeniają.
                   Zgodnie z prawnie wiążącą Brazylię krajową polityką dotyczącą zmian klimatycznych, rząd zobowiązał się do zmniejszenia rocznego wskaźnika wylesiania do 3925 kilometrów kwadratowych do 2020 roku. Zamiast tego 4700 kilometrów kwadratowych spłonęło tylko do końca lipca tego roku. W tym także miesiącu wykryto o 28 procent więcej pożarów niż analogicznym okresie w 2019 roku. A to zazwyczaj sierpień i wrzesień są miesiącami, których pożary intensyfikują się. 
 
Obserwatorzy twierdzą, że pożary doprowadzają największy na świecie las deszczowy do poważnego kryzysu. 
 
Zaprezentowane zobrazowania satelitarne wykonane zostały kompozycji barw nierzeczywistych (pasmo 12, 8A, 4). Pasma krótkofalowe w podczerwieni są przydatne do identyfikacji nowo spalonej ziemi, która odbija się silnie w pasmach SWIR, co czyni je cennymi do mapowania szkód spowodowanych pożarem. Dodatkowo pasmo SWIR jest pomocne w oszacowywaniu, ile wody znajduje się w roślinach i glebie, ponieważ woda odbija promieniowanie w podczerwieni.
 
2 września 2020