20 października 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Aktualności

Pożar nad Biebrzą – uruchomiona usługa Copernicus Rapid Mapping

W związku z trwającym od niedzieli 19 kwietnia pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym w ramach Europejskiego Serwisu Copernicus dedykowanego zarządzaniu kryzysowemu (https://emergency.copernicus.eu/) została uruchomiona usługa „natychmiastowego kartowania” tzw. „Rapid Mapping”. Celem tej usługi jest wsparcie zarządzania kryzysowego bezpośrednio po katastrofie. Usługa opiera się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie w trybie natychmiastowym danych satelitarnych oraz innych dostępnych geoprzestrzennych danych rastrowych i wektorowych. Usługa została uruchomiona na prośbę Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wynik wstępnego, przybliżonego zasięgu pożaru został opublikowany 22.04.2020 o godz. 19:20. O intensywności pożaru świadczą też liczne alarmy pożarowe tzw.”hotspoty” generowane na podstawie temperatury powierzchni Ziemi rejestrowanej przez sensory satelitarne VIIRS i MODIS. Rozkład przestrzenny „hotspotów” możne przeanalizować korzystając z portalu Global Wildfire Information System będącego inicjatywą realizowaną w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi - Copernicus we współpracy z Amerykańską Agencją Kosmiczną - NASA. Global Wildfire Information System umożliwia, m.in. wyświetlanie alarmów pożarowych, tzw. „hotspotów” generowanych niemalże w czasie rzeczywistym na podstawie danych z sensorów MODIS i VIIRS Źródło: https://emergency.copernicus.eu/mapping/system/files/components/EMSR436_AOI01_FEP_PRODUCT_r1_RTP01_v1.pdf
23 kwietnia 2020

Natężenie suszy na obszarach rolniczych

Centrum Teledetekcji IGiK monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych Terra MODIS zostały opracowane modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych.

Bezśnieżna i ciepła, zima uniemożliwia retencję wody w glebie, dlatego najnowsza mapa suszy dla przełomu marca i kwietnia 2020 roku opracowanego na podstawie zdjęć satelitarnych MODIS wskazuje na występowanie suszy na obszarach rolniczych i łąkowych w poszczególnych  rejonach Polski. Susza dotknęła obszary w województwie kujawsko – pomorskim, zachodnio-pomoskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim oraz lubelskim.

Aktualny stan trwającej suszy prezentujemy na mapie o rozdzielczości 1km2 opracowanej na okres 29 marca - 5 kwietnia br.

Zasoby dotyczące warunków wzrostu upraw rolniczych można znaleźć na stronie Monitorowanie suszy rolniczej. Zajmujemy się również modelowaniem wysokości plonów zbóż i rzepaku. Nasze prognozy znajdują się w sekcji Prognozowanie plonów

15 kwietnia 2020