21 maja 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Sztuczne wyspy w Polsce

1 marca 2021

Od niedawna można uchwycić na Sentinel-2 sztuczne wyspy, które powstały z urobku wydobytego z dna, jako efekt prac pogłębiania do 12,5 metra toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jedna wyspa posiada pole powierzchni 270 hektarów, druga jest około połowę mniejsza. Nowe wyspy są zlokalizowane na wysokości 22 i 28 km toru, licząc od Świnoujścia.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m, maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do ok. 11 m. Oznacza to, że będą mogły wpływać dwa razy większe jednostki niż obecnie. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem, które będzie zdolne przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych przez – jak oszacowano – kilkanaście najbliższych lat. Jak informował Urząd Morski w Szczecinie, na obydwu wyspach nasadzona ma być roślinność, "by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych".

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło konkurs, którego celem było wybranie dla nich nazw. Zwycięska nazwa dla północnej wyspy to Brysna, natomiast, jeśli chodzi o wyspę południową, zwycięską okazała się nazwa Śmięcka.

Dzięki europejskiemu programowi monitoringu Ziemi Copernicus zapewnione zostają dokładne oraz aktualne informacje, umożliwiające śledzenie wielu zmian zachodzących w przyrodzie, czy obserwowanie procesu tworzenia się na przykład takich, powstałych ręką ludzką, wysp. Prezentowane zobrazowania wykonane zostały 02.2020, 10.2020, 01.2021, 02.2021 w kompozycji z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni. Takie ich zestawienie pozwala uchwycić dynamikę prac prowadzonych na Zalewie Szczecińskim. Dodatkowo na zobrazowaniu z lutego 2021 można obejrzeć zbiornik w zimowej odsłonie z wydrążonym przez lodołamacze szlakiem transportowym