7 marca 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Dym znad Kalifornii

21 września 2020

„Potężny dym znad Kalifornii dociera do Europy”

 

Po ostatnich niszczycielskich pożarach, które dotknęły zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, wyemitowane do atmosfery zostały ogromne ilości dymu i zanieczyszczeń, które według prognoz dotrą do Europy już w weekend.  

Usługa monitorowania atmosfery programu Copernicus (CAMS) monitoruje skalę i intensywność pożarów oraz przemieszczanie się dymu.

Porównując aktywność pożarową w USA z poprzednimi latami, była ona kilkadziesiąt razy bardziej intensywna w tym roku niż średnia w latach 2003–2019. Skala i wielkość żywiołu są na poziomie znacznie wyższym, niż w którymkolwiek z osiemnastu lat, które obejmują dane z monitoringu CAMS.

Widoczne zdjęcia satelitarne pokazują, że ogromny obszar został dotknięty ciężkim dymem uwolnionym w wyniku pożarów. CAMS wykorzystuje satelitarne obserwacje aerozoli, tlenku węgla i innych składników dymu do monitorowania i prognozowania jego ruchu w atmosferze. Dobrym wskaźnikiem grubości dymu jest optyczna głębokość aerozolu (AOD). W zachodnich Stanach Zjednoczonych zaobserwowano, że poziomy AOD osiągały wartości siedem lub więcej; aby spojrzeć na to z perspektywy, pomiar AOD jednego już wskazuje na bardzo zamglone warunki i potencjalnie słabą jakość powietrza.

Głębokość optyczna aerozolu jest miarą ilości światła słonecznego blokowanego przez cząsteczki aerozolu w atmosferze. Analizy i prognozy CAMS - które obejmują obserwacje satelitarne - są weryfikowane w oparciu o niezależne pomiary wykonane z ziemi. Te pomiary naziemne potwierdziły dokładność szacunków CAMS, a następnie zweryfikowały prognozy usługi.

CAMS monitoruje również i prognozuje tlenek węgla na różnych wysokościach w atmosferze. Daje to dobry wskaźnik jakości powietrza na poziomie gruntu, ale także pomaga monitorować przenoszenie dymu na duże odległości, co zwykle ma miejsce na większych wysokościach (zwykle około 5–10 km). Tlenek węgla (CO) to zanieczyszczenie atmosfery powstające w wyniku spalania paliw kopalnych, a także pożarów i spalania biomasy. Jego średni czas życia wynosi kilka miesięcy i dlatego dość dobrze służy do monitorowania ruchu cząsteczek na duże odległości. Codzienne prognozy CAMS pokazują, w jaki sposób CO jest rozprowadzany pomiędzy kontynentami i jak pasma dymów z pożarów są przenoszone przez przeważające wiatry.

Prognozy CAMS - wykonane przez połączenie danych satelitarnych z modelami atmosfery - przewidują, że dym ponownie zaczyna przekraczać Atlantyk i dotrze do północnej Europy jeszcze w tym tygodniu, tak jak to miało miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia.

Faktem jest, że pożary te emitują tak dużo zanieczyszczeń do atmosfery, że nadal można zobaczyć gęsty dym z odległości ponad 8000 kilometrów. Odzwierciedla to, jak niszczycielskie były one pod względem wielkości i czasu trwania.

dym

carbon