21 maja 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Konferencja - Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym 2 dni 31 marca-1 kwietnia 2021

29 marca 2021

Dziś zapraszamy Pańśtwa na konferencję.organizowaną przez Cntrum Teledetelcji Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dziś powiemy o tym co możemy zrobić dla administracji, przemysłu i edukacji. Dziś pokażemy, jak bardzo rezultaty naszej pracy mogą pozytywnie i z korzyścią  wpłynąć na Waszą pracę, działalność i przyniść realnie wymierne efekty.

Bąźcie z nami !!!

https://strefabiznesu.pl/postrzeganie-problemow-powierzchni-ziemi-z-kosmosu/ar/c15-15510331

https://www.gospodarkamorska.pl/zaproszenie-do-rejestracji-na-konferencje-wykorzystanie-danych-satelitarnych-i-danych-programu-copernicus-w-administracji-i-sektorze-prywatnym-o11313

https://www.space24.pl/igik-zaprasza-na-dwudniowa-konferencje-o-wykorzystaniu-danych-satelitarnych

https://rzeczo.pl/konferencja-z-wykorzystaniem-danych-satelitarnych/