25 stycznia 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Kontakt

Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Przewodnicząca Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS
Instytut Geodezji i Kartografii
Katarzyna.Dabrowska-Zielinska@igik.edu.pl

Martyna Gatkowska
Sekretarz Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS
Instytut Geodezji i Kartografii
Martyna.Gatkowska@igik.edu.pl

Adres e-mail:
copernicus@igik.edu.pl

Formularz kontaktowy: