21 maja 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Prace Zespołu

Zadania i Kierunki Działania Zespołu

Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska - Przewodnicząca Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

dr  Włodzimierz Lewandowski - V-ce Przewodniczący Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

 • Rola doradczo-informacyjna wobec podmiotów Administracji Państwowej i innych prywatnych przedsiębiorstw
 • Przekazywanie Informacji  o Programie COPERNICUS do organów Administracji Państwowej
 • Przekazywanie Informacji  do Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej
 • Opracowanie formy przekazywania informacji na temat przydatności serwisów dla jednostek administracji państwowej
 • Utworzenie  modelu przekazu danych zawartych w Serwisach podawanych przez ESA – UE
 • Wprowadzanie informacji  jak wzbogacić  Serwisy  ESA – UE poprzez dane pochodzące z polskich instytucji zajmujących się serwisami (scalenie i uporządkowanie dane)
 • Udostępniać przepływ informacji poprzez:
  • Instytucje i Podział Kompetencji
  • Eksploatacje Danych
 •  Wspomaganie w tworzeniu Serwisów dla Użytkowników Państwowych

Grupa robocza

 1. ds. Mediów - dr  Włodzimierz Lewandowski V-ce Przewodniczący Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS
 2. ds. koordynacji i zaangażowania podmiotów związanych z Serwisami COPERNICUS
 3. ds. baz danych  i koordynacji współpracy pomiędzy instytucjami - dr hab. M. Baranowski
 4. Sekretarz Zespołu - mgr Martyna Gatkowska