21 maja 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Program Copernicus

Program Obserwacji Ziemi Copernicus dawniej GMES (Global Monitoring for Environment and Security) to unijny program realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Jego głównym zadaniem  jest opracowanie metod obserwacji  i monitorowania Ziemi z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego.

Program ma na celu stworzenie serwisów informacyjnych, które zapewnią dostęp do wiarygodnych danych i informacji z zakresu środowiska i bezpieczeństwa i które są dostosowane do potrzeb szerokiego wachlarza użytkowników.

Copernicus dostarcza informacji o użytkowaniu terenu, wilgotności gleby, stan lasów, czystości wód pokrycia śniegiem, bilans węgla, etc.

Struktura

  • Komponent  kosmiczny – zapewnia dostęp do danych satelitarnych – satelity Sentinel 1-3 planuje się wynieść na orbitę w latach 2013-2014
  • Komponent  in-situ – zapewnia dostęp do danych wykonanych z pułapu lotniczego, morskiego oraz naziemnego – odpowiedzialność krajów członkowskich
  • Komponent usługowy – zapewnia dostęp do danych z 6 obszarów: lądy, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, morza i oceany, atmosfera, oraz zmiany klimatu

Copernicus OKO EUROPY NA ZIEMIĘ

Wśród UŻYTKOWNIKÓW znajdują się decydenci na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, którzy opracowują i wdrażają politykę głównie w zakresie środowiska naturalnego.

Copernicus staje się narzędziem do wspierania  bioróżnorodności, monitoringu ekosystemów, jak również dostosowania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Cele:

  • Dostarczenie dokładnej, niezależnej informacji o środowisku i bezpieczeństwa ludności, aby spełnić wymagania użytkowników
  • Stworzenie możliwości dla biznesu - w szczególności dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  - dla wzrostu Innowacyjności i zatrudnienia w Europie

Przykłady wdrożeń

  • Monitorowanie pokrywy śnieżnej wspiera modelowanie hydrologiczne (powodzie, susze)
  • Wykrywanie pożarów lasów i szacowanie powierzchni objętej pożarem/spalonej
  • Monitorowanie obszarów objętych powodzią