6 grudnia 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Skutki nawałnic nad Małopolską widziane z satelity Sentinel 2

25 czerwca 2020
Obszar przed przejściem nawałnicy
Obszar przed przejściem nawałnicy

Na skutek nawałnic, które przeszły nad Małopolską w nocy z soboty na niedzielę (20/21.06) doszło do wystąpienia z koryta rzeki Stradomka. Mimo, iż jest to niewielki potok, miały miejsce liczne podtopienia. Wezbrana rzeka przerwała wał w miejscowości Łapanów zalewając kilkadziesiąt posesji – tylko w samym centrum tej miejscowości około 50 budynków. Straty szacuje się na miliony złotych – woda wdarła się m.in. do zabytkowego kościoła z XVI wieku, pobliskiej nowszej świątyni oraz lokalnego domu kultury. Nieustępujące silne opady nie pozwalają na przeprowadzenie prac porządkowych gminy – woda zniszczyła także wiele gminnych i powiatowych dróg. Niestety, w poniedziałek nad gminą przeszła kolejna nawałnica, a ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami wydano dla kolejnych pięciu województw.

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii obserwuje widoczne skutki podtopień i powodzi wykorzystując dane pochodzące z satelity Sentinel-1, umieszczonego na orbicie w ramach europejskiego programu Copernicus. Zdjęcia satelitarne wyraźnie ukazują skalę występowania problemu, dając możliwość porównania sytuacji przed podtopieniami oraz w ich trakcie. Prezentowane zobrazowania wykonane zostały 20 oraz 21 czerwca i takie ich zestawienie pozwala uchwycić skalę i tempo zachodzących zmian jak również w dość intuicyjny sposób ocenić bieżącą sytuację. Dzięki europejskiemu programowi monitoringu Ziemi Copernicus zapewnione zostają dokładne oraz aktualne informacje, umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem.

 

Obszar po przejściu nawałnicy
Obszar po przejściu nawałnicy