21 maja 2022
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Co dzieje się na końcu drogi fali powodziowej...

10 września 2021

 

Co dzieje się na końcu drogi fali powodziowej…

Sierpień tego roku nie oszczędzał nas pod względem opadów, podtopień czy wręcz zjawisk powodziowych.  Ulewne deszcze w ostatnich tygodniach spowodowały znaczny wzrost poziomu wody między innymi  dwóch największych rzek w Polsce. Na Wiśle powstała fala powodziowa, która przeszła przez cały kraj a teraz dotarła do Bałtyku i na zdjęciu satelitarnym możemy doskonale zaobserwować jak brudna woda wpłynęła do naszego morza.

Fala powodziowa jest zjawiskiem, które powstaje w rzekach, kanałach, zbiornikach wodnych czy na morzu. Tworzy się ona wskutek nagłego spływu wody – deszczowej lub roztopowej. Wtedy na rzece można zaobserwować przemieszczający się wał wodny, który jest bezpośrednią przyczyną lokalnych podtopień czy powodzi.

Wody, które dotarły do ujścia Wisły, a po drodze zmyły całą Polskę są zdecydowanie niekorzystne dla tamtejszego środowiska. Woda jest bardzo zanieczyszczona, bo w zasadzie są w niej śmieci, ścieki, rośliny, masa chemii rolniczej oraz szczątki tego, co fala „zebrała” po drodze. Teraz to wszystko dostało się do Bałtyku, narażając całą Zatokę Gdańską na skażenie. Niestety jest to naturalne następstwo powodzi, którego nie da się powstrzymać.

Zdjęcie wykonane przez satelitę Sentinel-2 z dnia 9.09.21, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej (program Copernicus) doskonale obrazuje to, co dzieje się od wczoraj na wybrzeżu. Świetnie widać, jak zanieczyszczone wody zaczynają rozlewać się po Zatoce Gdańskiej. Możemy się spodziewać, że wody pójdą w kierunku Trójmiasta.