20 października 2021
Zespół Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Workshop - Program Copernicus

25 marca 2020

Dnia 06.03.2020 roku w budynku wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się warsztaty z przetwarzania zdjęć satelitarnych z satelitów Sentinel 1A i Sentinel 1B. Były one głównie skierowane do pracowników administracji publicznej z Urzędu Marszałkowskiego województwa Łódzkiego dla których 14 czerwca ubiegłego roku zorganizowano sesję informacyjną przybliżającą tematykę danych satelitarnych i Programu Copernicus. Oprócz pracowników administracji publicznej na wydarzeniu byli obecni pracownicy naukowi i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego. W sumie w warsztatach brało udział 36 osób. Uczestnikom przybliżono tematykę technicznych aspektów danych satelitarnych, podstawy teledetekcji, informacje na temat systemu satelitarnego Sentinel, a także skąd darmowo pobierać dane satelitarne Sentinel. Na warsztatach praktycznych przybliżono uczestnikom na jakich oprogramowaniach pracować z danymi satelitarnymi oraz pierwsze kroki przetwarzania danych rastrowych (jak otwierać zobrazowania, kompozycje barwne, klasyfikacja, wskaźniki teledetekcyjne).

Instytut Geodezji i Kartografii prowadzi projekt zapewniający darmową wiedzę z praktycznego wykorzystania danych satelitarnych w postaci sesji informacyjnych, warsztatów stacjonarnych a także w formie webinariów. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.